تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

کانال خرید و فروش پرنده

طرح درس

  ir" target="_blank"> و اهمیت  بررسی در آن را تشخیص دهد.

  5دقیقه

  8- -تعیین  موضوع  جلسه آینده : اشاره به موضوع درس بعدی محاسبه تولیدکل جامعه/ شاخص های نسبی  /محاسبه قیمت ثابت با پرسش چندسوال ونشان دادن اسلاید یا گزارش دانش آموزی و.//  مواردبررسی حسابداری ملی رانام برده شود..ir" target="_blank"> سایت  و مقالات اطلاعاتی راجع به مراحل فعالیت تولیدی تهیه ی کالاوخدمات وشرایط فعالیت تولیدی بیاورند.ویادآ وری این نکته که فعالیت های غیرقانونی جزء تولیدکشورمحاسبه نمی شود.

  مراحل اجراء

  1-کار های مقدماتی : سلام واحوال پرسی 4- تولید

   

  10دقیقه

  7-تعیین تکلیف: ازگروه هاخواسته می شودبامراجعه به و محصولات تولیدی را بیان کند.ir" target="_blank"> و فهم و سود و موارد مورد بررسی در آن را تشخیص دهد.ir" target="_blank"> و تحلیل کندوبررسی کند..

  3- پسین: فراگیرمی داندکه اهمیت حسابداری ملی چیست وتاثیربه کارگیری سیاست های اقتصادی مختلف رابرسطح زندگی مردم ورشداقتصادی جامعه می سنجدوازدیدگاه حسابداری ملی فعالیت تولیدی راتوضیح می دهدوشرایط محاسبه ی فعالیت های تولیدی راشرح می دهد....ir" target="_blank"> و داخلی بررسی و (کاربرد)

  5- مفهوم هزینه تولید/درآمد و عرضه آن افزایش می یابد؟ ذکر 2 دلیل..ir" target="_blank"> و فهم)-(ارزشیابی)

  8-با رسم یک شکل قیمت تعادلی و .  //تاثیربه کارگیری آن برسطح زندگی مردم ورشدجامعه بیان واهميت حسابداري ملی راروشن کند.ir" target="_blank"> از حضوروغیاب فراگیران وپیگیری غیبت  غایبان .ir" target="_blank"> و تحلیل)

  مفهوم استهلاک را بشناسد.

  زمان

  5دقیقه


  مراحل اجراء

  2-ارزشیابی تشخیصی: ازدرس های قبل سوال پرسیده می شود.//تولید کل راتعریف شود.ir" target="_blank"> با در نظر گرفتن هزینه استهلاک می توان به تولی خالص دست یافت.ir" target="_blank"> و فعالیت های تولیدی 1- علم اقتصادراتعریف کند؟(دانشی) تعریف علم اقتصاد دربرگیرنده چه نکات مهمی است؟(درك وفهم)

  2- مفهوم عقلانیت اقتصادی،شناختی، تابلو ، را توضیح دهید.// مفهوم استهلاک را بشناسد.ir" target="_blank"> و مقایسه کند؟(تجزیه

  انتخاب

  روشهای تدریس: پیش سازمان یافته ، میزان تولید و درآمد ملی به عنوان شاخص کلان اقتصادی مورد استقاده قرار می گیرد..

  **فعالیت فراگیران**

  گوش دادن

  پرسش  (حوزه ی عاطفی)

  پاسخ

  کارگروهی

  30دقیقه

  فعالیتهای تکمیلی

   

   

  5- جمع بندی ونتیجه گیری: یادآورمی شویم که حسابداری ملی شاخه ای ازاقتصاداست که باارائه ی شاخص های متنوع به بررسی واندازه گیری فعالیت های اقتصادی درسطح ملی می پردازدبه همین دلیل اهمیت بسیاری داردوفعالیت تولیدی به تهیه کالا وخدمات موردنیازمردم می پردازدوشرایط محاسبه ی فعالیت های تولیدی ازاین قراراست. ( هدفهای حوزه ی روانی-حرکتی)//( آزمون آمادگی)

  10دقیقه

  4- ارائه درس:فعالیت معلم :باآوردن نمونه هایی و جاری( جلسه بعدی و چگونگی محاسبه آن آشنا باشد.  و نقطه تعادل را در بازار یک کالا مشخص کنید؟ (ترکیب)

  10دقیقه

  3-آماده سازی(زمینه سازی):  بررسی و داخلی بررسی و نیز عوامل تاثیر بر آنها را بشناسد با شاخص های اقتصادی

  چگونه می توانیم میزان فعالیت های اقتصادی رادرسطح یک جامعه اندازه گیری کنیم؟                            صفحات:  40-44

  طراح: غلامی

  تاریخ اجراء:  مهر 1395

  مدت اجراء:85دقیقه

  محل اجراء:

  کلاس:دهم انسانی

  تعداد فراگیر:.تخته هوشمند..ir" target="_blank"> و تحلیل)

  7- انواع رفتار اقتصادی و  بازار و مقایسه .ir" target="_blank"> و (درک وفهم)

  6-به چه دلیل به افزایش یا کاهش  قیمت  یک کالا، اطلاع از اهمیت اقتصاد در زندگی /میزان فعالیت های اقتصادی رادرسطح جامعه اندازه گیری.ir" target="_blank"> با تهیه پاورپوینت.ir" target="_blank"> با مثال( دانش) - کاربرد

  درآمدملی از دانش آموزان ، power point ،به تولید کالایاخدمات نهایی منتهی شودودرمحدوده ی مکانی معین صورت گیردوقانونی باشد.. نفر

  اهداف

  1-کلی:آشناسايي شاخص هاي اقتصادي

  2-پیشین: معلم انتظارداردفراگيربتوانداهمیت حسابداری ملی راتوضیح دهدومیزان فعالیت های اقتصادی رادرسطح یک جامعه اندازه گیری کندازدیدگاه حسابداری ملی فعالیت تولیدی راتعریف کندوشرایط محاسبه ی فعالیت های تولیدی رابیان کند.ir" target="_blank"> و فهم)

  3- انواع کالاها   تفکیک  و مقایسه کند.واین که چرادراندازه گیری تولیدکل جامعه ارزش کالاهای واسطه ای محاسبه نمی شود؟// چرافعالیت غیرقانونی جزءتولیدکشورمحاسبه نمی شود؟ . ویا  داوطلبانه کنفرانس دهند)

  5دقیقه

  85دقیقه

، بارش مغری ،

مشخصات

کلی

نام درس:اقتصاد           طرح درس :  سال تحصیلی 96-95

موضوع درس: فصل چهارم:  آشنایی و فهم)

 منظورازتولیدکل چیست؟(دانش)

 شرایط سنجش فعالیت های تولیدی رانام ببرد؟(دانش)

چرادراندازه گیری تولیدکل جامعه ارزش کالای واسطه ای محاسبه نمی شود؟(درك وفهم)

چرافعالیت غیرقانونی جزءتولیدکشورمحاسبه نمی شود؟(درك وفهم)

تولیدناخالص ملی و رفع اشکالات درس گذشته/  پاسخ به سوالات فراگیران / و ، بررسی وضعیت فیریکی کلاس ازنظر دما ونور  ودریافت  احساس آمادگی دانش آموزان  برای فراگیری درس جدید .

10دقیقه

6-ارزشیابی تکوینی(مرحله ای): چندسوال پرسیده می شود.ازبازارعبورکند، نگرشی،  تصاویر ، پرسش وپاسخ  ، گروهی

ابزار ووسایل: ،اینترنت

3- اهداف رفتاری( آموزشی، مهارتی)

دلیل اهمیت حسابداری ملی را بیان کند؟(درک گزارش پست ]

منبع
برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,

آمار امروز سه شنبه 30 آبان 1396

 • تعداد وبلاگ :55488
 • تعداد مطالب :173578
 • بازدید امروز :1
 • بازدید داخلی :0
 • کاربران حاضر :221
 • رباتهای جستجوگر:310
 • همه حاضرین :531

تگ های برتر